VILLE-VALTTERI VISURI

Ville-Valtteri Visuri työskentelee neuvonantajana Teknoventurella. Visurilla on kokemusta kansallisen ja kansainvälisen rahoituksen hakemisesta julkisista lähteistä yhteistyössä yritysten kanssa. Hänellä on ollut merkittävä rooli useissa rahoitushauissa, joiden toteutunut kokonaisbudjetti on yli 30 miljoonaa euroa.

Hänellä on noin 10 vuoden kokemus terästeollisuuteen liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta, johon liittyen hän on toiminut tutkimus- ja kehityspäällikkönä Outokumpu Stainless Oy:llä sekä tutkijatohtorina ja Prosessimetallurgian tutkimusyksikön varajohtajana Oulun yliopistolla. Visurilla on lukuisia tieteellisiä julkaisuja teräksenvalmistuksen metallurgiaan liittyen (ks. Orcid-tietokanta) ja on työskennellyt vierailevana tutkijana Aachenin teknillisellä korkeakoululla Saksassa vuosina 2014 ja 2019. Hän toimii osa-aikaisena Business Development Specialistina Luxmet Oy:ssä, joka on erikoistunut metalliteollisuuden korkealämpötilaprosessien monitorointi- ja ohjausjärjestelmiin. Lisäksi hän on hallituksen varajäsen Teknoventure Oy:ssä ja toimii hallituksen jäsenenä Hannu Luukinen oy:ssä ja Vuorimiesyhdistyksen metallurgijaoksessa.

Visurilla on prosessimetallurgian dosentin arvo Oulun yliopistossa. Hän on suorittanut Oulun yliopistossa tekniikan tohtorin tutkinnon prosessitekniikan alalta sekä diplomi-insinöörin ja tekniikan kandidaatin tutkinnot pääaineenaan tuotantotalous. Opintojensa aikana hän oli vaihto-opiskelijana Münchenin teknillisellä yliopistolla Saksassa sekä työskenteli muun muassa Rautaruukki Oyj:llä, Nokia Siemens Network Oy:llä sekä Keskinäinen vakuutusyhtiö Turvalla. Hänen työkieliään ovat suomi, englanti ja saksa, mutta hän puhuu myös jonkin verran ruotsia ja alkeistason venäjää.