KAIVANNAISLIIKETOIMINTA

Teknoventurella ja sen verkostolla on pitkä kokemus kaivostoimintaan liittyvästä teollisuudesta ja palveluista.

 

Tehtävänämme on:
  • Hankkia rahoitusta tämän alan yrityksille institutionaalisten, usein kansainvälisten sijoittajien verkoston kautta toiminnan käynnistämiseksi, kehittämiseksi ja laajentamiseksi. Sijoittajina ovat usein esim. sijoitusrahastot, metalliraaka-aineisiin sijoittavat kauppahuoneet sekä kansainväliset office -yritykset.
  • Toimia neuvonantajana kauivosalan yrityksille ja sijoittajille alan yritysjärjestelyissä. Olemme kumppanina toteuttamassa strategisia yritysostoja ja -myyntejä sekä yhteisyrityksiä ja konsortioita.
  • Avustaa kaivostoimintaan oleellisesti liittyvien palveluyritysten etsimisessä ja sopimusneuvotteluissa.
  • Kartoittaa asiakkaillemme metalli- ja kaivosalan potentiaalisia raaka-ainelähteitä (valtauskohteita) ja sekä investointi- ja yritysostomahdollisuuksia asiakkaidemme asettamien kriteerien mukaisesti.
Saat lisätietoja valmiuksista palvella kaivos- ja kaivannaisteollisuuden tarpeita ottamalla meihin yhteyttä.